top of page

Ecomodernisme.BE

Het ecomodernisme is een pragmatische stroming van natuurliefhebbers, milieubeschermers en vooruitgangsdenkers.

 

Centraal staat de overtuiging dat het mogelijk is om natuurschoon te behouden of zelfs uit te breiden, én te voldoen aan de wens van miljarden mensen om te leven in vrijheid en voorspoed.

Vandaag wordt onze wereld, de aarde, vormgegeven door mensenhanden. We leven in het Antropoceen, het Tijdperk van de Mens, zo heet het, en dat is goed nieuws. Ecomodernisten zijn realistisch – en dus optimistisch – over het vermogen van de mensheid om een betere toekomst te creëren. In een goed Antropoceen, zo rederen de ecomodernisten, gebruikt de mens haar groeiende sociale, economische en technologische vaardigheden om het leven beter te maken en de natuur te beschermen.

Het ecomodernisme is geen geloofsleer en niet alle ecomodernisten denken hetzelfde. Wel verenigen ze zich rondom een rationele benadering van vraagstukken rondom milieu en ontwikkeling. Ze onderschrijven een wens die al decennialang centraal staat in de milieubeweging: de wens om een lagere impact op het milieu. Ze verwerpen het klassieke groene idee dat de mens zo 'natuurlijk' mogelijk moet gaan leven. Ecomodernisten menen juist dat modernisering, technologie en groei ons zal helpen om de natuur beter te beschermen.

Wil je deelnemen aan het debat? Dat kan in onze groep op facebook.

Ecomodernisme Steunen

Ons steunen?

Vrije donatie:

U wenst Ecomodernisme.be financieel te ondersteunen? Elke gift is welkom en stelt ons in staat om verschillende informatiekanalen te onderhouden, activiteiten te organiseren én verder te wegen op het publieke debat. Als Ecomodernisme.be zijn we onafhankelijk en worden we enkel gefinancierd door vrijwilllige donaties.

Stort hiervoor op de rekening van Ecomodernisme.be

BE68 0689 3678 7934 (Belfius)

 
Nieuwsbrief:

Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van Ecomodernistische topics en evenementen.

Ecomodernisme Nieuwsbrief

Wil u op de hoogte blijven van onze activiteiten, nieuwe publicaties en ecomodernistische topics? 

Bedankt!

bottom of page